Colectionarul: China

luni, 22 aprilie 2013

China

China: Beijing


Flag: China
Locator: ChinaMap: China
Avers Revers Denumire An
0.1 talon 1972
0.5 talon
1 talon

5 talon 1975


1 fen 1953
2 fen 1953
5 fen 1953
1 jiao 1980
2 jiao 1980
5 jiao 1980
1 yuan 1999
5 yuan 1999
 
Înapoi