Colectionarul: 2 lei 1911

luni, 6 mai 2013

2 lei 1911

2 lei 1911 2 lei 1911
inscripţia CAROL·I·REGE· ·AL·ROMANIEI şi efigia regelui, spre stînga. Sub gît este scris numele gravorului, TASSET. 27 mm diametru, 10 g, argint 83.5%, cupru 16.5%, margine cu zimţi
valoarea nominală 2 LEI, ROMANIA, anul 1910, ţărancă torcînd, cu fusul în mîna dreaptă, cu furca de tors şi secera în brîu, pe fundal cîmp cu snopi de grîu, BASSARAB în stînga, de-a lungul circumferinţei (însemn al gravorului Costache Bassarab)
 
Înapoi